Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Khái niệm về vật liệu composit

Người gửi: khongten
71 lượt xem | 0 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
2.1. Khái niệm chung Vật liệu composit là một hệ thống dị thể (không đồng nhất) được chế tạo từ 2 cấu tử trở lên nhưng vẫn giữ nguyên được đặc tính của từng cấu tử. Một trong các cấu tử có đặc tính liên tục trên toàn bộ thể tích vật liệu được gọi là cấu tử nền, cấu tử khác có tính chất gián đoạn, bị phân cách trong toàn bộ thể tích của hệ thống được gọi là cấu tử cốt (làm đặc). Cấu tử nền có thể là hợp kim, gốm, polime, vô cơ và polime hữu cơ. Cấu tử cốt thường là các dạng hạt phân tán mịn, các dạng sợi thiên nhiên hoặc nhân tạo.
Đăng nhập tài khoản