Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Kế toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công Ty TNHH Vận Tải Kim Lợi Minh

Người gửi: khongten
370 lượt xem | 17 lượt tải | Ngày đăng: 19/09/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Trong nền kinh tế hiện nay, hoạt động theo cơ chế thị trường, cạnh tranh là vấn đề tất yếu cùng với quy luật của nó. Ở Việt Nam cũng không tránh khỏi những cạnh tranh gay gắt đó. Đặc biệt là từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức WTO thì sự cạnh tranh đó càng diễn ra khốc liệt hơn. Nhưng dù, ở trong điều kiện nào, hoàn cảnh nào đi chăng nữa điều mà các Doanh nghiệp quan tâm đó chính là lợi nhuận vì nó quyết định sự sống còn của Công Ty. Nếu muốn tồn tại và phát triển lâu dài thì đòi hỏi Công Ty phải có chính sách quản lý và điều tiết nguồn vốn thật hợp lý. Để đạt được mục tiêu trên, nó đòi hỏi bộ phận kế toán phải tính toán và phản ánh đầy đủ, chính xác cung cấp kịp thời những thông tin cần thiết cho Ban Gám Đốc giúp Ban Giám Đốc đưa ra những quyết định đúng đắn đáp ứng yêu cầu sản phẩm, dịch vụ của mình đối với sự biến động của thị trường. Do đó công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh giữ vai trò hết sức quan trọng, là công cụ để quản lý hoạt động kinh doanh, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
Đăng nhập tài khoản