Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Kế hoạch thực hiện chủ đề :( quê hương, đất nước, bác hồ )

Người gửi: khongten
1094 lượt xem | 3 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
I. YÊU CẦU: - Trẻ biết tên đất nước, quê hương, làng xóm, phố nơi mình đang sống. - Biết Hà Nội là thủ đô của đất nước Việt Nam, biết được một số di tích lịch sử của đất nước. Trẻ biết Bác Hồ là người lãnh đạo cao nhất của nhân dân Việt Nam.Khi còn sống, Bác Hồ rất thương các cháu thiếu niên nhi đồng. - Hằng ngày có nhiều người ở mọi miền đất nước về thủ đô Hà Nội vào lăng viếng Bác. II. MẠNG NỘI DUNG
Đăng nhập tài khoản