Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Kế hoạch giảng dạy ngữ văn 8 hkii nh 2011-2012 đã giảm tải theo bộ giáo dục

Người gửi: khongten
496 lượt xem | 5 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN GÒ VẤP TRƯỜNG T.H.C.S. NGUYỄN VĂN NGHI TỔ VĂN-NHÓM VĂN 8 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VĂN 8 – HỌC KÌ II NAM HỌC: 2011-2012 (Đã chỉnh sửa theo PPCT mới CỦA BỘ GIÁO DỤC ) Chương trình địa phương phần Tập làm văn (GVBM chọn lọc giới thiệu khái quát một số di tích, danh lam thắng cảnh tại địa phương; sau đó phân công học sinh tìm hiểu- nghiên cứu kĩ lưỡng một di tích, hoặc danh lam thắng cảnh cụ thể để viết một bài văn thuyết minh .);
Đăng nhập tài khoản