Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Hướng dẫn điền thông tin vào Hợp đồng lao động

Người gửi: khongten
1046 lượt xem | 4 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
HƯỚNG DẪN GHI VÀO BẢN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 1/ Cách viết vào HĐLĐ: Cán bộ Hành chính nhân sự đơn vị ghi chi tiết các khoản mục của Hợp đồng lao động (mẫu kèm theo) theo hướng dẫn sau: 1 - Ghi cụ thể tên Công ty/ Chi nhánh. 2 – Ghi nghề nghiệp của người lao động như: Kỹ sư xây dựng/ Kiến trúc sư/ Cử nhân Kinh tế, . 3 – Ghi rõ loại HĐLĐ nào: Hợp đồng lao động thử việc/ Hợp đồng lao động có xác định thời hạn (lần 1)/ Hợp đồng lao động có xác định thời hạn 36 tháng/ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Nếu là Hợp đồng lao động có xác định thời hạn (lần 1) thì thời hạn của hợp đồng từ 12 đến 18 tháng và phải ghi rõ thời hạn bắt đầu và thời hạn kết thúc là ngày 30/4 của năm tiếp theo. 4 – Ghi cụ thể địa chỉ nơi người lao động làm việc. 5 – Ghi cụ thể chức vụ: Trưởng phòng/ Phó phòng/ Nhân viên/ v.v, . 6 – Mô tả cụ thể công việc người lao động phải làm hoặc có bản Mô tả công việc kèm theo thì ghi là “thực hiện các công việc ghi trong bản Mô tả công việc kèm theo”. 7 – Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày hoặc số giờ làm việc trong tuần, làm việc giờ hành chính hay làm ca, ngày nghỉ trong tuần. 8 – Ghi phương tiện đi lại làm việc do Công ty đảm nhiệm hoặc do người lao động tự lo.
Đăng nhập tài khoản