Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Hóa học: Thực hành. Tính chất của một số hidrocacbon thơm

Người gửi: ununu
940 lượt xem | 7 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
A. Mục tiêu 1. Kiến thức : Cũng cố kiến thức về một số tính chất vật lí và hóa học của benzen và toluen 2. Kĩ năng : Tiếp tục rèn luyện kĩ năng tiến hành và quan sát thí nghiệm hóa học hữu cơ B. Chuẩn bị . Dụng cụ hóa chất cho một nhóm thực hành 1. Dụng cụ thí nghiệm : ống nghiệm , đèn cồn , cặp ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt , thìa xúc hóa chất, giá để ống nghiệm , bộ giá thí nghiệm , kẹp hóa chất 2. Hoá chất : Benzen, dầu thông, nước brom, dd KMnO4, iot , hexan
Đăng nhập tài khoản