Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Hình học: Hình lăng trụ đứng

Người gửi: ununu
187 lượt xem | 1 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
I/ Mục tiêu : - HS nắm được các yếu tố của hình lăng trụ đứng . Biết gọi tên hình lang trụ đứng theo đa giác đáy .biết vẽ 3 kích thước của hình lăng trụ đứng . - củng cố khái niệm song song . II/ Chuẩn bị : GV:Mô hình hình lăng trụ đứng HS: Thước III/ Các hoạt động dạy và học :
Đăng nhập tài khoản