Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Hệ Thống Phân Loại Đất Việt Nam

Người gửi: khongten
614 lượt xem | 21 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
NỘI DUNG I. Phân loại đất 1. Mục đích, nhiệm vụ, yêu cầu, nội dung 2. Lịch sử phân loại đất II. Các bảng phân loại đất mang tính quốc tế 1. Hệ thống phân loại Soil Taxonomy 2. Phân loại đất theo FAO- UNESCO 3. Phân loại đất theo WRB III. Phân loại đất Việt Nam 1. Những bảng phân loại đất Việt Nam đã được công bố và ứng dụng 2. Kết quả nghiên cứu phân loại đất Việt Nam dùng cho bản đồ đất Việt Nam tỉ lệ 1/1 000 000 3. Kết quả nghiên cứu phân loại đất Việt Nam dùng cho bản đồ đất Việt Nam theo phương pháp FAO- UNESCO- WRB IV. Một số tính chất của các nhóm đất chính ở Việt Nam
Đăng nhập tài khoản