Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giấy xác nhận nghề - công việc nặng nhọc, độc hại

Người gửi: kandykhung
64 lượt xem | 0 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Tên Đơn vị : - Mã Đơn vị: - Họ và tên người hưởng chế độ: . - Số sổ BHXH: . - Ngày tháng . năm sinh: . - Điều kiện lao động loại: thuộc ngành: . - Theo Quyết định số: /LĐTBXH-QĐ Ngày tháng năm . - Tên nghề hoặc công việc
Đăng nhập tài khoản