Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giấy đề nghị đi công tác

Người gửi: namdp06
497 lượt xem | 2 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Giấy đề nghị đi công tác Người đề nghị: Bộ phận: . Lý do đi công tác: . Thời gian: . Nơi đi công tác: . Danh sách cán bộ đi công tác: Stt Họ tên Bộ phận Ghi chú
Đăng nhập tài khoản