Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo dục công dân: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

Người gửi: namdp06
1222 lượt xem | 2 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
I.Mục tiêu bài học: 1.Kiến thức: HS hiểu được: -Thế nào là quyền tự do kinh doanh -Thuế và nghĩa vụ đóng thuế của công dân -ý nghĩa, vai trò của thuế trong nền kinh tế quốc dân 2.Kĩ năng: - Nhận biết được một số hành vi vi phạm pháp luật về tự do kinh doanh và thuế. Biết vận động gia đình thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế 3.Thái độ: - Biết tôn trọng, ủng hộ chủ trương của nhà nước và qui định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh và thuế.
Đăng nhập tài khoản