Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo dục công dân: QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC

Người gửi: ununu
848 lượt xem | 3 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
A. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: Giúp HS nắm được nội dung quyền sở hữu và những tài sản thuộc sở hữu của công dân. 2. Kĩ năng: HS biết tự bảo vệ tài sản của mình và tôn trọng tài sản của người khác 3. Thái độ: HS tuân theo các quy định của PL. và đấu tranh chống các hành vi xâm phạm quyền sở hữu của công dân. B. Phương pháp: - Kích thích tư duy - Giải quyết vấn đề. - Thảo luận nhóm C. Chuẩn bị của GV và HS. 1. Giáo viên: SGK, SGV gdcd 8; . 2. Học sinh: Xem trước nội dung bài học.
Đăng nhập tài khoản