Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo dục công dân: QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN

Người gửi: kandykhung
129 lượt xem | 0 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
A. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: Giúp HS nắm được nội dung quyền khiếu nại, quyền tố cáo của công dân và sự cần thiết của 2 quyền đó. 2. Kĩ năng: HS biết bảo vệ các quyền của mình. thực hiện quyền KN, TC có hiệu quả. 3. Thái độ: HS tuân theo các quy định của PL trung thực trong quá trình thực hiện quỳen KN, TC. B. Phương pháp: - Kích thích tư duy - Giải quyết vấn đề. - Thảo luận nhóm
Đăng nhập tài khoản