Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo dục công dân: NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG, BẢO VỆ TÀI SẢN CỦA NHÀ NƯỚC VÀ LỢI ÍCH CÔNG CỘNG

Người gửi: ununu
820 lượt xem | 0 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
A. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: Giúp HS nắm được tài sản của nhà nước bao gồm nhưũng gì. một số quy định của nhà nước về bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. 2. Kĩ năng: HS biết bảo vệ, tôn trọng TS của nhà nước, lợi ích công cộng. 3. Thái độ: HS tuân theo các quy định của PL. và đấu tranh chống các hành vi xâm phạm tài sản. B. Phương pháp: - Kích thích tư duy - Giải quyết vấn đề. - Thảo luận nhóm C. Chuẩn bị của GV và HS. 1. Giáo viên: SGK, SGV gdcd 8; HP 1992, Bộ luật hình sự . 2. Học sinh: Xem trước nội dung bài học.
Đăng nhập tài khoản