Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 9 bài Tập làm văn Luyện tập viết biên bản

Người gửi: nguyenduyy
2385 lượt xem | 0 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Ngày soạn: 7 /4/2010. Ngày dạy: 9 /4/2010. Tiết 149 Tập làm văn Luyện tập viết biên bản A. Mục tiêu cần đạt - Ôn tập lí thuyết và cách viết biên bản - Tích hợp với Văn, Tiếng Việt và vốn sống thực tế. - Rèn luyện kĩ năng lập biên bản theo những yêu cầu về hình thức và nội dung nhất định. B. Chuẩn bị: Biên bản mẫu C. Tổ chức các hoạt động dạy và học * Hoạt động 1 Khởi động 1, Tổ chức 2. Kiểm tra: Biên bản là gì? nêu cách viết biên bản? 3. Bài mới: Luyện tập *Hoạt động 2
Đăng nhập tài khoản