Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 9 bài Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp)

Người gửi: nguyenduyy
2528 lượt xem | 9 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 128 Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp) A. Mục tiêu cần đạt: – Củng cố khái niệm về nghĩa tường minh và hàm ý . - Tích hợp với văn : văn bản Mây và sóng, với Tập làm văn ở kiểu bài nghị luận. - Rèn luyện kĩ năng sử dụngvà giải mã hàm ý trong giao tiếp. B.Chuẩn bị: - Hệ thống câu hỏi và bài tập . - Trò: Đọc và tìm hiểu trước bài theo câu hỏi sgk. C.Tổ chức các hoạt động dạy và học: *Hoạt động 1: Khởi động 1. Tổ chức: 2. Kiểm tra: Thế nào là nghĩa tường minh và hàm ý? Cho ví dụ. 3. Bài mới: * Hoạt động 2: Hình thành khái niệm mới
Đăng nhập tài khoản