Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 9 bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Người gửi: namdp06
4103 lượt xem | 4 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Soạn: Giảng: Tiết 124: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ A- Mục tiêu bài học: Giúp học sinh : - Hiểu rõ thế nào là nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. - Nắm vững các yêu cầu đối với một bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ để có cơ sở tiếp thu, rèn luyện tốt về kiểu bài này ở các tiết tiếp theo. B- Chuẩn bị: - GV :Hệ thống câu hỏi và bài tập. - HS : Đọc và soạn kỹ bài. C- Tiến trình bài học: * Hoạt động 1 : Khởi động 1- Tổ chức: 2- Kiểm tra : - Kiểm tra việc chuẩn bị bài của HS 3- Bài mới: Giới thiệu bài
Đăng nhập tài khoản