Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 9 bài Chương trình địa phương phần tiếng việt

Người gửi: namdp06
4682 lượt xem | 26 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Soạn: /11/2009. Giảng: /11/2009. tiết 63: Chương trình địa phương phần tiếng việt A- Mục tiêu bài dạy. Giúp HS: - Hiểu được sự phong phú của các phương ngữ trên các vùng miền, đất nước. - Có ý thức sử dụng từ ngữ địa phương trong những văn cảnh cho phù hợp. B- Chuẩn bị. - GV: Bảng phụ một số đoạn thơ có từ ngữ địa phương. - HS: sưu tầm từ ngữ địa phương theo yêu cầu trong SGK. C- Tiến trình bài dạy. *Hoạt động 1: Khởi động. 1- Tổ chức: 2- Kiểm tra: Kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh. 3- Bài mới: Giới thiệu bài: (Dựa vào mục tiêu tiết học để giới thiệu bài)
Đăng nhập tài khoản