Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 8 bài Ông Đồ

Người gửi: kandykhung
1152 lượt xem | 3 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Ngày soạn : 10.12.2011 Ngày giảng : 13.12.2011 Tiết 65+66 Văn bản : Ông Đồ Vũ Đình Liên I . Mục tiêu. 1.Kiến thức: -HSCảm nhận được tình cảnh khổ cực của ông đồ, qua đó thấy rõ sự kết hợp của hai nguồn cảm hứng : Niềm cảm thương sâu sắc và nỗi nhớ tiếc ngậm ngùi trước một lớp người tài hoa nay đã trở nên tàn tạ và đang vắng bóng. - Thấy được sức truyền cảm của bài thơ qua ngôn ngữ bình dị . - Tích hợp văn biểu cảm và BPNT nhân hoá. 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc diễn cảm. 3.Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức học tập, chuẩn bị bài tốt. II/ Các kĩ năng sống : - Kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ - Kĩ năng tự đảm nhận trách nhiệm IIi/- Chuẩn bị: GV : Giáo án ,tranh ảnh. HS : Soạn bài. IV/- phương pháp/ktdh: - chia nhóm(giơí tính) V/ Tổ chức giờ học: 1/ ổn định tổ chức: 2/ Kiểm tra đầu giờ Thuyết minh về đặc điểm thể loại văn học ta làm thế nào? 3/ Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học.
Đăng nhập tài khoản