Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 8 bài Luyện tập Lựa chon trật tự từ trong câu. (Tiếp theo)

Người gửi: kandykhung
1283 lượt xem | 3 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Tiết 119: Ngày soạn:20/4 Luyện tập Lựa chon trật tự từ trong câu. (Tiếp theo) A.Mục đích yêu cầu: - Vận dụng được kiến thức về trật tự từ trong câu để phân tích hiệu quả diễn đạt của trật tự từ trong một số câu trích từ tác phẩm văn học, chủ yếu là những tác phẩm đã học. -Viết được đoạn văn ngắn thể hiện khả năng sắp xếp trật tự từ hợp lý. B.Phương pháp: Luyện tập làm bài tập C.Chuẩn bị: D.Tiến trình lên lớp: I.OÅn ủũnh lụựp: II.Kieồm tra baứi : - Theỏ naứo laứ lửùa choùn traọt tửù tửứ trong caõu ? - Taực duùng cuỷa vieọc saộp xeỏp traọt tửù tửứ trong caõu ? III.Baứi mụựi:
Đăng nhập tài khoản