Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 8 bài ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ

Người gửi: namdp06
3642 lượt xem | 9 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
<h style="1">Ngày soạn: 24/09/2011</h> Ngày dạy: 26/09/2011 Tiết 25: ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ (Trích Đôn-ki-hô-tê) Xéc-van-téc A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Cảm nhận đúng về các hình tượng và cách xây dựng các nhân vật này trong đoạn trích. 1. Kiến thức - Đặc điểm thể loại truyện với nhân vật, sự kiện, diễn biến truyện qua một đoạn trích trong tác phẩm Đôn Ki-hô-tê. - Ý nghĩa của các cặp nhân vật bất hủ mà Xéc -van - tét đã góp vào văn học nhân loại: Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa. 2. Kỹ năng: a. Kĩ năng chuyên môn: - Nắm bắt diễn biến của các sự kiện trong đoạn trích. - Chỉ ra được những chi tiết tiêu biểu cho tính cách mỗi nhân vật (Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa) được miêu tả trong đoạn trích. b. Kĩ năng sống:
Đăng nhập tài khoản