Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 8 bài Bài toán dân số.

Người gửi: nguyenduyy
1278 lượt xem | 8 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
NS :13/11/2011 NG :17/11/2011 Tiết 49: Bài toán dân số. I, Mục tiêu cần đạt: 1.Kiến thức: - Học sinh hiểu được mục đích và nội dung chính mà tác giả đặt ra qua văn bản là: cần phải hạn chế sự gia tăng dân số, đó là con đường “tồn tại hay không tồn tại “ của chính loài người. 2.Kĩ năng: - Học sinh biết cách viết nhẹ nhàng kết hợp kể chuyện với lập luận trong việc thể hiện nội dung bài viết. 3.Thái độ: Học sinh có ý thức trong việc kế hoạch hoá gia đình cho học sinh. II, Các kĩ năng sống - Tư duy phê phán - Giải quyết vấn đề. III, Chuẩn bị : - GV: giáo án, bảng phụ,phiếu học tập. - HS: soạn bài theo câu hỏi. IV, Phương pháp/ KTDH: Thuyết trình ,đàm thoại, thảo luận. V,Tổ chức giờ học: 1, ổn định tổ chức: 2, Kiểm tra đầu giờ : Em nhận thấy tác hại của thuốc lá như thế nào qua văn bản “ôn dịch, thuốc lá”? - Thuốc lá gây hại tới người hút và những người xung quanh, thuốc lá còn là con đường dẫn đến phạm pháp, nêu gương xấu cho trẻ em. 3, Tiến trình tổ chức các hoạt động: Khởi động:
Đăng nhập tài khoản