Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 7 bài NHỮNG TRÒ LỐ HAY LÀ VAREN VÀ PHAN BỘI CHÂU

Người gửi: nguyenduyy
1172 lượt xem | 6 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Tuần 28 Tiết 109,110 Bài 27 NHỮNG TRÒ LỐ HAY LÀ VAREN VÀ PHAN BỘI CHÂU A. Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh Hiểu được giá trị của đoạn văn trong việc khắc họa sắc nét hai nhân vật Varen và Phan Bội Châu với hai tính cách, đại diện cho hai lực lượng xã hội phi nghĩa và chính nghĩa, thực dân Pháp và nhân dân Việt Nam. Hoàn toàn đối lập nhau trên đất nước ta thời Pháp thuộc. B. Tiến trình dạy học 1. OĐ 2. BC : Chỉ ra hai mặt tương phản trong truyện “ Sống chất mặc bay” và nêu lên dụng ý của tác giả trong việc dựng cảnh tượng phản này. Nêu giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm ? 3. BM : giới thiệu : “ Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu” ra đời từ một hiện tượng lịch sử, nhà cách mạnh Phan Bội Châu sau 20 năm bôn ba hải ngoại để tìm đường cứu nước đến năm 1925 bị thực dân Pháp bố trí bắt cóc từ Trung Quốc giải về nước xử tù chung thânb, sau nhờ nhân dân cả nước đấu tranh đòi thả, đã phải ra lệnh ân xá. Varen vốn là Đảng viên xã hội Pháp, phản bội Đảng được cử làm toàn quyền Đông Dương, trước ngày chuẩn bị sang Đông Dương nhậm chức, có tuyên bố sẽ tân tới vụ Phân Bội Châu và ngay lập tức Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm “Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu” để phơi bày thực chất của Varen.
Đăng nhập tài khoản