Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 6 bài NHÂN HÓA

Người gửi: ununu
2471 lượt xem | 66 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Ngày 08 tháng 2 năm 2011 Tiết 91: NHÂN HÓA A. Mục tiêu cần đạt: 1. Kiến thức: - Nắm được khái niệm nhân hoá, các kiểu nhân hoá. - Nắm được tác dụng chính của nhân hoá. 2. Kĩ năng: - Nhận biết và bước đầu phân tích được giá trị của phép tu từ nhân hoá - Biết dùng các kiểu nhân hoá trong nói và viết. 3. Thái độ - Yêu thích, hứng thú học tập bộ môn. B. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ. - Phiếu học tập. C. Tiến trình các hoạt động dạy - học: 1. ổn định lớp. 2. Bài cũ: Kiểm tra việc chuẩn bị bài của HS 3. Bài mới: Hoạt động 1: Tạo tâm thế: * Thời gian: 2’ * Phương pháp, kĩ thuật:
Đăng nhập tài khoản