Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 6 bài Hoán dụ

Người gửi: namdp06
3070 lượt xem | 34 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Ngày 25 tháng 2 năm 2011 Tiết 101 : Hoán dụ A. Mục tiêu cần đạt: 1. Kiến thức: - Nắm được khái niệm hoán dụ, các kiểu hoán dụ. - Tác dụng của phép hoán dụ. 2. Kĩ năng. - Nhận biết và phân tích đựoc ý nghĩa, tác dụng của hoán dụ trong thực tế sử dụng Tiếng Việt. - Bước đầu tạo ra một số kieưẻu hoán dụ trong viết và nói. 3. Thái độ. - Có ý thức sử dụng dúng, sử dụng hay ngôn ngữ tiếng Việt. B. Tài liệu - thiết bị dạy học: - SGK, SGV, sách tham khảo ngữ văn 6. - Bảng phụ. C. Tiến trình các hoạt động dạy- học: 1. ổn định lớp. 2. Bài cũ : Thế nào là ẩn dụ? Nêu các kiểu ẩn dụ? 3. Bài mới: (GV giới thiệu bài) Hoạt động 1: Tạo tâm thế * Thời gian: 2’ * Phương pháp, kĩ thuật: Quian sát, thuyết trình, vấn đáp:
Đăng nhập tài khoản