Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 6 bài Chương trình địa phương (phần tiếng Việt) Rèn luyện chính tả

Người gửi: kandykhung
3072 lượt xem | 14 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Ngày 24 tháng 1 năm 2011 Tiết 87 Chương trình địa phương (phần tiếng Việt) Rèn luyện chính tả A. Mục tiêu cần đạt: 1. Kiến thức: HS sửa một số lỗi chính tả do ảnh hươởng cách phát âm địa phươơng. 2. Kĩ năng: Có ý thức phát hiện khắc phục và sửa các lỗi chính tả do ảnh hơưởng của cách phát âm địa phơương. 3. Thái độ: - Nói đúng, viết đúng, Tiếng Việt B. Chuẩn bị: Giáo viên: Sưu tầm 1 số bài viết về lỗi chính tả có tác phẩm sửa lỗi. Học sinh: Như trên. C. Tiến trình các hoạt động dạy - học: 1. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. 2. Bài cũ: KT sự chuẩn bị bài HS 3. Bài mới: Hoạt động 1: Tạo tâm thế * Thời gian: 2'
Đăng nhập tài khoản