Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 12 bài THỰC HÀNH MỘT SỐ PHÉP TU TỪ CÚ PHÁP

Người gửi: kandykhung
3681 lượt xem | 5 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Tiết 36 Tiếng việt Ngày soạn: 05 - 11 - 2010 THỰC HÀNH MỘT SỐ PHÉP TU TỪ CÚ PHÁP A- Mức độ cần đạt: - Nắm được một số phép tu từ cú pháp và tác dụng nghệ thuật của chúng. - Nhận biết và phân tích được các phép tu từ cú pháp trong văn bản, có kĩ năng sử dụng các phép tu từ cú pháp khi cần thiết. B- Trọng tâm kiến thức kĩ năng: 1- Kiến thức: - Phép lặp cú pháp , nhằm mục đích tạo giá trị biểu cảm hoặc giá trị tạo hình. - Phép liệt kê ., nhằm nhấn mạnh hay tạo giá trị biểu cảm. - Phép chêm xen , ghi chú một cảm xúc hay một thông tin cần thiết. 2- Kĩ năng: - Nhận biết và phân tích các phép lặp cú pháp, phép chêm xen và phép liệt kê trong văn bản. - Cảm nhận và phân tích tác dụng tu từ của các phép tu từ nói trên. - Bước đầu sử dụng các phép tu từ cú pháp trong bài làm văn. C- Tiến trình lên lớp:
Đăng nhập tài khoản