Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 11 bài THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ

Người gửi: nguyenduyy
2001 lượt xem | 8 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Tiết: 81 Làm Văn. THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ A. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luân bác bỏ. - Cách bác bỏ. - Sử dụng thao tác lập luận bác bỏ. 2. Kĩ năng: - Nhận diện, chỉ ra tính hợp lí, đặc sắc của cách bác bỏ trong văn bản. - Viết đoạn văn, bài văn bác bỏ một ý kiến. 3. Thái độ: Yêu thích môn học, ý thức khi tham gia tranh luận bác bỏ. B. Chuẩn bị bài học: 1. Giáo viên: 1.1 Dự kiến bp tổ chức hs hoạt động dạy học: - Phương pháp đọc hiểu. Phân tích, tổng hợp, trao đổi thảo luận nhóm. - Tích hợp phân môn Làm văn. Tiếng Việt. Đọc văn. 1.2. Phương tiện: Sgk, giáo án, đọc tài liệu tham khảo. 2. Học sinh: - Hs chủ động tìm hiểu bài qua hệ thống câu hỏi sgk. C. Hoạt động dạy và học:
Đăng nhập tài khoản