Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 11 bài Đọc thêm: LAI TÂN (Hồ Chí Minh) - NHỚ ĐỒNG (Tố Hữu) TƯƠNG TƯ (Nguyễn Bính) - CHIỀ

Người gửi: ununu
3391 lượt xem | 18 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Tiết: 89 Đọc văn. Đọc thêm: LAI TÂN (Hồ Chí Minh) - NHỚ ĐỒNG (Tố Hữu) TƯƠNG TƯ (Nguyễn Bính) - CHIỀU XUÂN(Anh Thơ) A. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: -Cảm nhận thêm về thơ văn yêu nước,tình yêu đối với quê hương và tình yêu đôi lứa -Nhận biết những đặc sắc nghệ thuật của các nhà thơ trong phong trào thơ Mới. 2. Kĩ năng: Đọc hiểu các thơ theo đặc trưng thể loại. 3. Thái độ: - Biết yêu cuộc sống và yêu quê hương, yêu con người với tình yêu trong sáng. - Biết cảm nhận, đánh giá về hoàn cảnh xã hội để sống tốt hơn, để trân trọng cái đang có. B. Chuẩn bị bài học: 1. Giáo viên: 1.1 Dự kiến bp tổ chức hs hoạt động dạy học: - Phương pháp đọc hiểu. Phân tích, tổng hợp, trao đổi thảo luận nhóm. - Tích hợp phân môn Làm văn. Tiếng Việt. Đọc văn. 1.2. Phương tiện: Sgk, giáo án, đọc tài liệu tham khảo. 2. Học sinh:
Đăng nhập tài khoản