Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 10 bài TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ

Người gửi: kandykhung
466 lượt xem | 0 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Ngày soạn: 5/11 Tuần 13 Tiết 39 : Làm văn TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ A/ Mục tiêu bài học : - Giúp học sinh trình bày được tóm tắt văn bản tự sự theo nhân vật chính - Biết cách tóm tắt văn bản tự sự theo nhân vật chính B/ Phương tiện thực hiện : SGK, SGV Ngữ văn 10 cơ bản C/ Cách thức tiến hành : Kết hợp các hình thức trao đổi, thảo luận, thực hành D/ Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định sĩ số, đồng phục, vệ sinh. 2. Kiểm tra bài cũ : cách viết đọan văn trong văn tự sự ? 3. Giới thiệu bài mới :
Đăng nhập tài khoản