Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 10 bài Tiếng Việt PHONG CÁCH NGÔN NGỮ SINH HOẠT (TT)

Người gửi: ununu
649 lượt xem | 2 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Ngày soạn: 10/11 Tuần 14 Tiết 42 : Tiếng Việt PHONG CÁCH NGÔN NGỮ SINH HOẠT (TT) A) Mục tiêu bài học : Đã thống nhất ở tiết 36 B) Phương tiện dạy học GK và SGV Ngữ Văn 10 (cơ bản) C) Phương pháp giảng dạy : GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài theo trình tự hướng dẫn ở SGK D) Tiến trình lên lớp 1) Oån định 2) Kiểm tra bài cũ và bài tập tiết 36 3) Giới thiệu bài mới ã Lời vào bài: ở tiết 36, chúng ta đã tìm hiểu khái niệm phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Ở tiết này chúng ta tìm hiểu về các đặc trưng của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt ã Tìm hiểu nội dung bài mới
Đăng nhập tài khoản