Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 10 bài Làm văn LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN

Người gửi: nguyenduyy
1202 lượt xem | 6 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Ngày soạn: 10/3 Tuần 29 Tiết 87 : Làm văn LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN A. Mục tiêu bài học Củng cố và nâng cao hiểu biết về yêu cầu và cách thức xây dựng lập luận đã học ở THCS như: khái niệm về lập luận; cách xác định luận điểm; tìm luận cứ và sử dụng phương pháp lập luận. B. Phương tiện thực hiện - S GK, SGV - Thiết kế bài học . C. Phương pháp : Diễn giảng, thảo luận D. Tiến trình dạy học 1. Oån định lớp: 2.Kiểm tra bài cũ : Phân tích tâm trạng Thúy Kiều khi ở lầu xanh qua đoạn trích “Nỗi thương mình” 3. Giới thiệu bài mới
Đăng nhập tài khoản