Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 10 bài Đọc văn.CHÍ KHÍ ANH HÙNG

Người gửi: ununu
1700 lượt xem | 10 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Ngày soạn: 15/3 Tuần 30 Tiết 88. Đọc văn. CHÍ KHÍ ANH HÙNG (Trích truyện Kiều -Nguyễn Du) A.Mục tiêu bài học . - Qua nhân vật Từ Hải,hiểu được lí tưởng anh hùng của Nguyễn Du - Nắm vững đặc trưng nghệ thuật trong việc miêu tả anh hùng của Nguyễn Du B. Phương tiện thực hiện. - Sách giáo khoa cơ bản. C.Tiến trình lên lớp : 1. Ổn định lớp : 2.Kiểm tra bài cũ : 3. Bài mới : - Lời dẫn, - Nội dung bài học.
Đăng nhập tài khoản