Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 10 bài CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN

Người gửi: ununu
2968 lượt xem | 9 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Ngày soạn: 10/2 Tuần 24 Tiết 70,71 : CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN (Trích Truyền kì mạn lục-Nguyễn Dữ) A. Mục tiêu bài học: Giúp HS: +Thấy được phẩm chất của nhân vật chính-đại diện cho chính nghĩa chống lại thế lực gian tà;qua đó thấy được lòng yêu nước và niềm tự hào về người trí thức nước Việt +Thấy được cái hay của nghệ thuật kể chuyện B. Trọng tâm: +Tính cách Ngô Tử Văn và tên tướng giặc họ Thôi +Nghệ thuật thể hiện của thể loại truyền kì C. Phương pháp: Kết hợp đọc, hiểu, nêu vấn đề, thảo luận nhóm D. Quá trình lên lớp: 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: Tầm quan trọng của phương pháp thuyết minh? 3/ Bài mới: - Lời vào bài: - Bài mới:
Đăng nhập tài khoản