Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Sử 9 bài CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI

Người gửi: ununu
896 lượt xem | 5 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Tuần 20 Ngày soạn: Tiết: 21 Ngày dạy: Bài 17. CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI I. Mục tiêu cần đạt 1. Kiến thức: - Trình bày được những phong trào cách mạng trong những năm 1926-1927. Bước phát triển mới của phong trào. - Sự ra đời và hoạt động của Tân Việt cách mạng đảng. 2. Kỹ năng: - Nhận định, đánh giá, phân tích khách quan những sự kiện lịch sử. 3. Thái độ: Giáo dục cho HS lòng khâm phục, kính yêu đối với các bậc tiền bối, quyết tâm phấn đấu hy sinh cho độc lập dân tộc. II. Chuẩn bị: Tài liệu tham khảo. III. Tiến trình dạy và học. 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ.
Đăng nhập tài khoản