Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Sinh 8 bài Tuyến yên, tuyến giáp

Người gửi: namdp06
629 lượt xem | 0 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Tuần : Tiết : 58 BÀI 56 : TUYẾN YÊN , TUYẾN GIÁP I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: ã Trình bày được vị trí , cấu tạo , chức năng của tuyến yên . ã Nêu rõ được vị trí và chức năng của tuyến giáp ã Xác định rõ mối quan hệ nhân quả giữa hoạt động của các tuyến với các bệnh do Hoocmôn của các tuyến đó tiết ra quá ít hoặc quá nhiều . 2/ Kỹ năng: ã Phát triển kỹ năng quan sát hình . ã Kỹ năng hoạt động nhóm 3 / Kỹ năng: ã Giáo dục ý thức giữ gìn sức khoẻ , bảo vệ cơ thể . II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh phóng to hình 56.2 , 56.3 , 55. 3 . Bảng 56 . 1 III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ : ã So sánh tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết ? ã Nêu vai trò của hoocmôn , từ đó xác định tầm quan trọng của hệ nội tiết ? 3 / Các hoạt động dạy và học:
Đăng nhập tài khoản