Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án môn Công nghệ lơp 8 - Học ky 2

Người gửi: ununu
563 lượt xem | 8 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
HỌC KỲ 2 Ngày soạn: 11/12/2010 Chương V Truyền và biến đổi chuyển động Tiết 28 : Truyền chuyển động I. Mục tiêu: - Hiểu được tại sao cần thiết phải truyền chuyển động. - Biết được cấu tạo nguyên lí làm việc và ứng dụng của một số cơ cấu truyền chuyển động. - Tìm hiểu thực tế và ham thích môn học. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Chuẩn bị bộ truyền chuyển động. 2. Học sinh: đọc trước bài mới III. Tiến trình bài giảng: 1. Tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: 3: Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung  Hoạt động 1: Tìm hiểu tại sao cần truyền chuyển động ? - Cho HS quan sát H 29.1 - Tại sao phải truyền chuyển động quay từ trục giữa tới trục sau ? - Tại sao số bánh răng của đĩa lại nhiều hơn số răng của líp? Nếu ngược lại thì sao? Hoạt động 2: Tìm hiểu các bộ truyền chuyển động * Tìm hiểu truyền động ma sát, truyền động đai: - Các em hiểu thế nào là truyền động ma sát ? - GV cho HS quan sát mô hình truyền chuyển động ma sát – truyền động đai. - Hãy cho biết cấu tạo của bộ truyền động. - GV lưu ý với HS dây đai thường được làm bằng da thuộc hoặc cao su . - Có một đại lượng đặc trưng cho sự truyền chuyển động là: Tỉ số truyền i - Từ hệ thức trên có nhận xét gì về mối quan hệ giữa đường kính bánh đai và tốc độ quay của chúng ? - Quan sát H. 29.2 và cho biết chiều quay của bánh dẫn và bánh bị dẫn ở 2 trường hợp ? - Giải thích từng đại lượng có trong công thức
Đăng nhập tài khoản