Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Hóa 9 bài ÔN TẬP CUỐI NĂM PHẦN II: HÓA HỌC HỮU CƠ

Người gửi: khongten
1485 lượt xem | 1 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Ngày soạn: 02/05/2012 Ngày giảng: 9A: ./ ./2012 9B: ./ ./2012 Tiết 69: ÔN TẬP CUỐI NĂM PHẦN II: HÓA HỌC HỮU CƠ I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh lập được mối quan hệ giữa các loại hợp chất hữu cơ: được biểu diễn bằng các sơ đồ trong bài học - Hìmh thành mối liên hệ giữa các chất 2. Kỹ năng: - Biết thiết lập mối quan hệ giữa các chất vô cơ - Củng cố các kỹ năng ghiải bài tập , vận dụng các kiến thức vào thực tế 3.Thái độ: - Giáo dục tính cẩn thận , trình bày khoa học. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Hệ thống câu hỏi và bài tập 2. Học sinh Bảng phụ , bảng nhóm, bút dạ. III. Tiến trình dạy học: 1. Tổ chức :
Đăng nhập tài khoản