Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Hóa 12 bài THỰC HÀNH TÍNH CHẤT, ĐIỀU CHẾ VÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI

Người gửi: kandykhung
3603 lượt xem | 0 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Ngày soạn: 25/11/10 Tiết 40 Bài 24: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT, ĐIỀU CHẾ VÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI I. MỤC TIÊU: A. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được : Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm : - So sánh mức độ phản ứng của Al, Fe và Cu với ion H[SUP]+ [/SUP]trong dung dịch HCl. - Fe phản ứng với Cu[SUP]2+[/SUP] trong dung dịch CuSOQuote:4. - Zn phản ứng với : a) dung dịch HQuote:2SOQuote:4 ; b) dung dịch HQuote:2SOQuote:4 có thêm vài giọt dung dịch CuSOQuote:4. Dùng dung dịch KI kìm hãm phản ứng của đinh sắt với dung dịch HQuote:2SOQuote:4. Kĩ năng - Sử dụng dụng cụ hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. - Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hoá học. Rút ra nhận xét. - Viết tường trình thí nghiệm. B. Trọng tâm
Đăng nhập tài khoản