Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Hóa 11 bài Benzen và đồng đẳng. Một số Hidrocacbon thơm khác

Người gửi: namdp06
1171 lượt xem | 14 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
BÀI 35 BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG MỘT SỐ HIĐROCACBON THƠM KHÁC I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC. ( H’D’ TR172) HS biết: - Đặc điểm cấu tạo của benzen, viết CTCT và gọi tên một số hiđrocacbon thơm đơn giản. - Tính chất hoá học của benzen và đồng đẳng. - Tính chất hoá học của stiren và naphtalen. HS hiểu: - Cấu tạo đặc biệt của vòng benzen: cấu trúc phẳng và phân tử có hình lục giác đều, có hệ liên kết liên hợp là nguyên nhân dẫn đến benzen thể hiện tính chất của hiđrocacbon no và không no. HS vận dụng: - Viết được các PTHH minh hoạ tính chất hoá học của benzen và đồng đẳng. - Phân biệt benzen, đồng đẳng của benzen với các hidrocacbon khác. II/ CHUẨN BỊ.
Đăng nhập tài khoản