Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Hóa 11 bài BÀI THỰC HÀNH 3: PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH NGUYÊN TỐ. ĐIỀU CHẾ VÀ TÍNH CHẤT CỦA METAN

Người gửi: namdp06
6550 lượt xem | 26 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
BÀI 28 BÀI THỰC HÀNH 3: PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH NGUYÊN TỐ. ĐIỀU CHẾ VÀ TÍNH CHẤT CỦA METAN Tuần Tiết Người soạn Ngày soạn Ngày lên lớp Dạy lớp 22 41 Hoàng Văn Hoan 26 /12 /2007 28/01/2008 11(Ch/tr chuẩn) I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1. Kiến thức: _ Biết nguyên tắc phân tích định tính các hợp chất hữu cơ: xác định sự có mặt của C, H trong hợp chất hữu cơ. - Tính chất của hiđrocacbon: Điều chế và thu khí CH4; thử tính chất của CH4; Phản ứng cháy, thử phản ứng với dung dịch Br2, dung dịch KMnO4. 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng thực hành với các hợp chất hữu cơ. - Tiếp tục rèn luyện các kĩ năng thực hành thí nghiệm với lượng nhỏ hoá chất như nung nóng ống nghiệm chứa chất rắn, thử tính chất của khí II/ CHUẨN BỊ. 1. Dụng cụ thí nghiệm:
Đăng nhập tài khoản