Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Địa 9 bài Vùng Đông Nam Bộ

Người gửi: nguyenduyy
2658 lượt xem | 9 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
NS:9/12/2010 NG:20/12/2010 Tiết 35 Bài 31: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ I-MỤC TIÊU: 1 )Kiến thức :Nhận biết vị trí địa lí ,giới hạn lãnh thổ và ý nghĩa của Đông Nam bộ là vùng kinh tế phát triển rất năng động và nguyên nhân dẫn đến sự năng động ấy. -Trình bày một số đặc điểm tự nhiên,tài nguyên thiên nhiên của vùng ,những thuận lợi và khó khăn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng. -Nắm được các đặc điểmdân cư ,xã hội và tác đông của chúng tới sự phát triển kinh tế 2 ) Kí năng :Xác định vị trí, giới hạn trên bản đồ -Khai thác tri thức cơ bản từ số liệu, lược đồ, bản đồ. 3) Thái độ :Là vùng rất năng động trong phát triển kinh tế II-DỤNG CỤ: -Bản đồ tự nhiên Nam bộ. -Bản đồ hành chính Đông Nam bộ, Đông Nam Á. III-CÁC BƯỚC LÊN LỚP
Đăng nhập tài khoản