Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Địa 9 bài PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN – ĐẢO

Người gửi: ununu
1991 lượt xem | 11 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
NS: 25/2/2011: NG:2/3/2011 Bài 38: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN – ĐẢO I-MỤC TIÊU: 1) Kiến thức :Hiểu được nước ta có vùng biển rộng lớn trong đó có nhiều đảo và quần đảo lớn của nước ta. Những thuận lợi, khó khăn khi phát triển kinh tế, biết các ngành kihn tế biển. -Trình bày được tình hình phát triển ngành khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản và du lịch biển – đảo. 2) Kĩ năng : Đọc và phân tích bản đồ, sơ đồ, lược đồ. 3) Thái độ : Có ý thức, trách nhiệm bảo vệ tài nguyên và môi trường biển – đảo. II-DỤNG CỤ: -Bản đồ tự nhiên, bản đồ kinh tế Việt Nam. -Atlat Địa lý Việt Nam. -Tranh ảnh vẽ ngành đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy sản và du lịch biển – đảo. III-CÁC BƯỚC LÊN LỚP:
Đăng nhập tài khoản