Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Địa 10 bài Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thô

Người gửi: namdp06
3316 lượt xem | 48 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Tiết: 44,bài 36: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau bài học, HS cần: 1. Kiến thức - Nắm được vai trò và đặc điểm của ngành giao thông vận tải và các tiêu chí đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải. - Biết được ảnh hưởng của từng nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải cũng như sự hoạt động của các phương tiện vận tải. 2. Kỹ năng - Đọc và phân tích ảnh địa lí. - Kỹ năng đọc và phân tích biểu đồ. - Liên hệ với thực tế Việt Nam và thực tế địa phương mình để hiểu được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải. 3. Thái độ, hành vi: Có ý thức chấp hành tốt luật lệ an toàn giao thông. II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC - Các phiếu học tập. - Bản đồ Giao thông Việt Nam. - Bản đồ Hình thể Việt Nam. - Tranh ảnh về giao thông vận tải Việt Nam và Thế giới. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức lớp
Đăng nhập tài khoản