Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Địa 10 bài Giáo án ngành thương mại

Người gửi: nguyenduyy
1675 lượt xem | 15 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Tiết: 48,bài 40: ĐỊA LÍ NGÀNH THƯƠNG MẠI I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - Biết được vai trò của ngành thương mại đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân và đối với việc phục vụ đời sống của nhân dân, đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường hiện nay. - Hiểu được những nét cơ bản của thị trường thế giới và biến động của nó trong những năm gần đây; những tổ chức thương mại lớn trên thế giới hiện nay. 2. Kĩ năng - Kĩ năng phân tích sơ đồ, bảng số liệu thốngkê. - Làm việc theo nhóm. - Khai thác tri thức từ bản đồ. 3. Thái độ, hành vi - Có ý thức tìm hiểu về hoạt động buôn bán tại địa phương và cả nước. II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC - Bản đồ các nước trên Thế giới. - Các sơ đồ, biểu đồ, bảng số liệu thống kê trong SGK phóng to. - Các bài báo về hoạt động thương mại. - Các phiếu học tập. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức lớp : Ngày dạy Lớp SS Tên người vắng 15/03/2011 10A6 43/43 2. Kiểm tra bài cũ Câu 1: Nêu vai trò và đặc điểm của ngành thông tin liên lạc? Câu 2: Trình bày các phương tiện thông tin liên lạc chủ yếu? 3. Bài mới Mở bài: Thương mại là 1 hoạt động chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu nền kinh tế của nhiều nước trên thế giới. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài hôm nay.
Đăng nhập tài khoản