Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án CN10 bài Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu bệnh hại cây trồng

Người gửi: kandykhung
1090 lượt xem | 4 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Bài 15 - Tiết 16 ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG I.MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - Giải thích được các điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng - Phân tích được mối quan hệ của các điều kiện làm sâu, bệnh hại phát sinh, phát triển. 2. Kĩ năng. Từ quan hệ của các điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng mà biết cách đề xuất biện pháp hạn chế sâu, bệnh phát triển. 3. Ý thức, thái độ. Học sinh có ý thức phòng trừ sâu, bệnh ngay từ lúc mới hình thành mầm mống. II.PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN 1 Phương pháp: Vấn đáp- tìm tòi. Phiếu học tập - tìm tòi. Sơ đồ- tìm tòi 2 Phương tiện: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phấn, bảng đen, máy chiếu, phiếu học tập. III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (1 phút). 2. Kiểm tra bài cũ. (Không kiểm tra) 3. Nội dung bài mới. Giáo viên nêu vấn đề (2 phút): Các em đã được tìm hiểu kiến thức về giống cây trồng và một số loại phân bón để cây sinh trưởng, phát triển tốt. Vậy ngoài yếu tố giống, yếu tố phân bón, muốn cây có năng xuất cao và chất lượng tốt thì người dân cần quan tâm tới yếu tố nào nữa? Giáo viên kết luận: Bên cạnh yếu tố giống cây trồng và phân bón, sâu, bệnh hại cũng là một trong những yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến năng xuất và chất lượng cây trồng.
Đăng nhập tài khoản