Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Anh 11 : Unit 10 : NATURE IN DANGER (Mới)

Người gửi: nguyenduyy
891 lượt xem | 4 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Unit 10 : NATURE IN DANGER A. READING I. Aims : By the end of the lesson , students can ; - Understand the passage - Identify the main idea. - guess the meaning in context - Express their own ideas about nature in danger and the endangered animals. II. Method: - Communicative approach III. Skills : Integrated skills IV. Teaching aids : pictures, text books , CD, Chalks V . Teaching stages
Đăng nhập tài khoản