Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Gdcd: Quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm

Người gửi: ununu
1643 lượt xem | 14 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: a. Kiến thức: Giúp học sinh: - Hiểu những quy định của pháp luật về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân. - Hiểu đó là tài sản quý nhất của con người cần phải giữ gìn, bảo vệ. b. Kĩ năng: - Biết xử lí các tình huống phù hợp với quy định của pháp luật về quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm. - Biết bảo vệ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của bản thân. c.Thái độ: - Phê phán những hành vi xâm phạm đến tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân. - Tôn trọng tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác.
Đăng nhập tài khoản