Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Địa lý: Thực hành về: khí hậu, thủy văn Việt Nam

Người gửi: kandykhung
2447 lượt xem | 7 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
I. Mục tiêu. Sau bài học, học sinh cần: - Có kỹ năng về biểu đồ mưa, biểu đồ lưu lượng dòng chảy, kỹ năng phân tích và xử lý sốliệu khí hậu, thủy văn. - Củng cố các kiến thức về k/hậu, thủy văn Việt Nam. - Phân tích mối quan hệ nhân quả giữa mùa mưa và mùa lũ của sông ngòi. II. Các phương tiện dạy học. - Bản đồ sông ngòi Việt Nam. - Biểu đồ k/hậu thủy văn của 3 vùng tiêu biểu do GV chuẩn bị trước (S.Hồng, S.Giang, C.Long .). - HS chuẩn bị dụng cụ vẽ.
Đăng nhập tài khoản