Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Địa lý: Các hệ thống sông lớn ở nước ta

Người gửi: khongten
873 lượt xem | 1 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
I. Mục tiêu. - Nắm được vị trí tên gọi 9 hệ thống sông lớn ở nước ta. - Hiểu được 3 vùng thủy văn: BB, Trung Bộ, Nam Bộ, giải thích sự khác nhau. - Có một số hiểu biết về k/thác các nguồn lợi sông ngòi và những giải pháp phòng chống lũ lụt ở nước ta. II. Các phương tiện dạy học. - Bản đồ sông ngòi Việt Nam hoặc bản đồ TNVN. - Atlát địa lý Việt Nam. - Phóng to bảng 34.4: hệ thống các sông lớn ở nước ta. - Hình ảnh chống lũ lụt, k/thác nguồn lợi của sông ngòi ở nước ta.
Đăng nhập tài khoản